Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen kehittämisohjelma

Haastattelut »

Markku SaariKahden maan ja kahden kulttuurin välisessä yhteistyössä keskinäinen kommunikointikyky on ratkaisevaa. Harvoin ymmärretään sitä, että hyväkään kielitaito ei takaa riittävää yhteistä ymmärrystä. Kouvolan Seudun Osaamiskeskus on käynnistänyt Suomessa monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallisen kehittämisohjelman ensimmäisenä Euroopassa. Venäjäyhteistyön kommunikaatiotarpeet ovat ohjelmassa vahvasti esillä.

Kehitysohjelmaa johtava Markku Saari kertoo, että riittävä kommunikaatio syntyy kielitaidon, monikanavaisen viestinnän ja modernin tietotekniikan yhdistämisestä. Toinen kommunikaatiokyvyn perusta on yhtenäistetyt termistöt, joiden merkitystä vasta nyt on laajemmin alettu ymmärtämään: samojen sanojen takana pitää olla samat käsitteet!
Esimerkkinä hän mainitsee suomalaisvenäläisen neuvottelutilanteen, jossa yhteisenä kielenä käytetään englantia. Näissä yhteyksissä usein toistuva sana on «project». Venäläisille sana merkitsee käsitteenä luonnosta tai suunnitelmaa, mutta suomalaisille käsite tarkoittaa yksiselitteisesti konkreettista toimenpidettä, jolla on alku ja loppu.
Voidaan vain kuvitella, millaisia ongelmia tästäkin käsite-erosta on aikojen saatossa syntynyt suomalaisvenäläiseen yhteistyöhön, sanoo Saari. Hän muistuttaa englanninkielisestä sloganista: «Computing – Connecting – Communicating – Understanding – Cooperation – Employing». Vain tarkka ja luotettava yhteisymmärrys takaa yhteistyön molemminpuolisen hyödyn myös pitkällä tähtäyksellä.

Tarpeet selvitetään ja laaditaan kommunikaation kehittämisohjelma

Corridor-kehitysohjelman puitteissa on käynnistetty hanke nimeltään «From Vision to Action with Effective Communication (AEC)». Se sisältää kolme toimenpidekokonaisuutta: kehitysohjelman yleinen viestintä, sen julkaisutoiminta sekä keskinäisen kommunikaation kehittäminen.

Kouvolan Seudun Osaamiskeskuksen vastuulla on keskinäisen kommunikaation kehittämisosio. Sen puitteissa elokuussa 2007 käynnistetiin Corridorohjelman toteuttamiseen osallistuvien avainhenkilöiden keskuudessa selvitys keskinäisen kommunikaation nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.

Sen pohjalta laaditaan suomalaisvenäläisenä alan yritysyhteistyönä kehittämissuunnitelma, joka kattaa koko ohjelmakauden 2007-2013. Suunnitelman lähtökohtana on kolmikielisyys: venäjä-suomi-englanti, jolloin se toteuttaa samalla myös EU-yhteistyöhön liittyviä kommunikaation kehittämistavoitteita. Suunnitelma esitellään Corridorohjelman johdolle vuoden 2007 marraskuussa.

Markku Saari
Kouvolan Seudun Osaamiskeskus / Markku Saari Ky

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot