Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Teknisen Kaupan Liitto

Haastattelut »

Klaus Katara
toimitusjohtaja
Teknisen Kaupan Liitto

Klaus KataraVenäjän talouden pitkään jatkunut ja edelleen jatkuva vahva talouskasvu on tehnyt Venäjästä erittäin kiinnostavan ja yhä tärkeämmän alueen myös teknisen kaupan yrityksille. Venäjän teollisuuden, erityisesti kuluttajakysyntää tyydyttävän teollisuuden, rakentamisen ja kulutuksen vahvana jatkuva kasvu lisää yritysten halua investoida Venäjälle. Maahan etabloituneiden yritysten liikevaihdot ovatkin kasvaneet selvästi nopeammin kuin Suomessa tai Itämeren-alueen markkinoilla. Pidän edellä mainituista syistä Venäjän kaupan lähitulevaisuuden näkymiä varsin positiivisina.

Koskien ajan tasalla olevaa tiedottamista, niin yritykset tarvitsevat tietoa lainsäädännöstä ja siinä
tapahtuvista muutoksista. Tätä tietoa on saatavissa kohtuullisen hyvin mm. SVKK:n kautta. Liiketoiminnan kannalta olennaista olisi saada enemmän ja luotettavaa tietoa alueittain taloudesta, kulutuksesta, tuotannosta, infrasuunnitelmista jne. Tietoa näistä muutoksista tarvitaan yritysten toiminnassa.

Teknisen Kaupan Liitto ei toimi Venäjän kauppaan liittyvien asioiden säännöllisenä tiedottajana, resurssimme eivät ole riittävät tehtävästä huolehtimiseen. Yritykset saavat tietoa tullitilastoista ja SVKK:n tiedotteista ja luonnollisesti myös lehdistä. Toistaiseksi näytetään hyödynnettävän melko vähän muuta saatavilla olevaa aineistoa. Siitä ei saada riittävästi tietoa tai sitten se esitetään muodossa, joka ei «puhuttele» yrityksiä.

Tiedottaminen ei ole yksisuuntaista toimintaa. Edellä olen jo kertonut yritysten yleisistä tietotarpeista. Yrityksillä on myös tarve kertoa itsestään venäläisille asiakkaille, olivatpa nämä yrityksiä tai kuluttajia.
Sopivien tiedotuskanavien löytäminen ei ole aivan helppoa.

Näkisin InfoFin.ru - portaalin tärkeimpänä tehtävänä mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia venäläisiä asiakkaita. Tiivis yrityskuvaus sisältäen tarjolla olevat palvelut ja linkit omille kotisivuille auttaisivat kontaktien syntymisessä.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot