Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Suomen Työvoimaministeriö

Haastattelut »

Virtanen Mervi
johtaja
Maahanmuuttopolitiikan osasto
Suomen Työvoimaministeriö

Virtanen MerviVenäjä on perinteisesti ollut Suomelle tärkeä kauppakumppani, ja niin se on tälläkin hetkellä. Suomen ja Venäjän kaupalla on merkittävä vaikutus Suomen elinkeinopolitiikkaan, ja sitä kautta myös työvoimapolitiikkaan.

Suomessa on tällä hetkellä jo näkyvissä työvoimavajetta, minkä arvioidaan lisääntyvän lähivuosina, kun ns. suuret ikäluokat tulevat eläkeikään ja siirtyvät pois työmarkkinoilta. Tällä hetkellä valtaosa Suomessa työskentelevästä ulkomaalaisesta työvoimasta on virolaista tai venäläistä eli lähialueilta. Suomi varautuu kuitenkin myös siihen, että ikärakenteen muutokset ja talouden kehitys vaikuttanevat työvoimatilanteeseen myös naapurimaissa, joten työvoimaa on tarpeen rekrytoida tulevaisuudessa myös muista maista. EU-liikkuvuuden lisäämistä pidetään tärkeänä.

Tällä hetkellä ei ole erikoisohjelmia ulkomaalaisten asiantuntijoiden tai erityisosaajien hankkimiseen, mutta Suomen ulkomaalaislaissa asiantuntijat on vapautettu työntekijän oleskeluluvasta (vaikka tavallinen oleskelulupa tarvitaankin), joten menettely on varsin joustava.

EU:n ulkopuolisista maista suurin osa tulee Suomeen Venäjältä. Viime vuonna myönnetyistä työntekijän oleskeluluvista (n. 7000) lähes puolet myönnettiin venäläisille. Suurimmat työalat olivat niitä, joissa työvoimasta on suurin pula tällä hetkellä, eli kuljetusala, talonrakennus/hitsaus/putkityö, metalli (levysepät), ja puutarha- ja siivousala. Puutarha-alan työntekijöitä tulee myös pelkän viisumin perusteella, koska alle 3 kuukauden työhön ei tarvita oleskelulupaa. Asiantuntijoiden määrää ei ole tiedossa, koska he eivät tarvitse varsinaista työntekijän oleskelulupaa. Suomeen työhön tuloa sääntelee keskeisesti työvoiman kysyntä eli työnantaja lupaviranomaisen lisäksi. Tulevaisuudessa arvioidaan tarvittavan enenevässä määrin em. lisäksi palvelusektorin työntekijöitä ja erityisesti hoitoalan työntekijöitä.

InfoFin.ru - portaalin sivuilla haluaisimme kertoa venäläisille siitä, että Suomi tulee aktivoimaan maahanmuuttopolitiikkaansa tavoitteena turvata osaavan työvoiman saatavuus. Lähialueiden välinen työvoiman liikkuminen on luontevaa, ja Venäjä tullee jatkossakin olemaan merkittävä työvoiman lähtömaa Suomen kannalta. Kun työvoimaa tarvitaan nykyisen kaltaisten tehtävien lisäksi tulevaisuudessa myös palvelusektorilla, nousee kielitaito merkittäväksi haasteeksi. Erityisesti hoitoalojen työpaikoissa on suomen/ruotsin kielen taito tärkeä, samoin kelpoisuusvaatimusten täyttyminen ja ammatillinen osaaminen ovat tärkeitä. Suomessa on tarkoitus käynnistää hanke, jossa kehitetään ulkomaisen työvoiman perehdyttämiseen liittyvää koulutusta, mukaan lukien kielikoulutus.

Suomessa pidetään tärkeänä myös työnteon edellytysten valvontaa, ja taistelua harmaata taloutta vastaan. Suomessa tehtävästä työstä maksetaan samaa palkkaa riippumatta kansalaisuudesta tai alkuperästä, samoin muut työsuhteen ehdot ovat kaikille samat. Tämän alueen lainsäädännön kehittämiseen, ohjaukseen, neuvontaan ja valvontaan on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomiota.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot