Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Suomen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Haastattelut »

Eero Jäntti
kaupallinen neuvos
Suomen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Eero JänttiSuomen ja Venäjän välinen kauppa ja taloudellinen yhteistyö on laajaa monilla eri toimialoilla. Venäjä on tällä hetkellä Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Saksan jälkeen. Tärkeimpiä yhteistyöalojamme ovat energiasektori, metsäteollisuus, rakennusala sekä teknologia- ja innovaatioala. Tähän haluaisin vielä lisätä alihankintayhteistyön. Kaikilla mainitsemillani sektoreilla on vielä runsaasti potentiaalia. Pienten ja keskisuurten yritysten kaupan ja taloudellisen yhteistyön kehittäminen on yksi suurista yhteisistä haasteistamme.

Venäjän talouden ja kulutuksen arvioidaan kasvavan ripeästi myös tulevina vuosina. Vähittäiskaupan kasvu sekä teollisuuden tuotannon tehostamisen, kunnallisteknologian modernisoinnin ja energiansäästön tarve luovat hyvää perustaa maidemme välisen kaupan kasvulle. Suomalaisella osaamisella ja teknologialla on paljon annettavaa Venäjän talouden rakenteen monipuolistamiselle ja tuotannon tehostamiselle. Uskon, että Suomen ja Venäjän välinen kauppavaihto kasvaa myös jatkossa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyrkii toiminnoissaan keskittymään suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän kannalta merkittävimpiin yritystoimintaan vaikuttaviin kysymyksiin ja toteuttaa yhteistyötä Venäjän kanssa useilla sektoreilla eri viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa.

KTM tekee yhteistyötä 10 Venäjän taloudellisesti merkittävän alueen kanssa. Konkreettisen yhteistyön avulla pyritään luomaan edellytyksiä viennin ja muun kaupallisen toiminnan kehittämiseksi suomalaisten ja Venäjän eri alueiden yritysten välille.

KTM:n hallinnon alalla toimii useita yrityspalveluorganisaatioita. Niiden muodostama neuvontaverkosto tarjoaa yrityskohtaisia kansainvälistymispalveluja, konsultointia, markkinatietoa, koulutusta ja rahoitusta. Palveluiden tärkeimpiä painopisteitä on pk-yritysten Venäjä-toimien edistäminen.

Venäjästä on saatavilla tietoa monipuolisesti eri lähteistä ja sitä on tarjolla runsaasti. Yritystoiminnan ja kaupan kannalta keskeistä on oikean, olennaisen ja konkreettisen tiedon saaminen riittävän aikaisessa vaiheessa. Suomen ja Venäjän välisen kaupan kasvu edellyttää ennen kaikkea sitä, että yritystasolla huolehditaan liiketoiminnan kehittämisestä ja asiakassuhteiden hoitamisesta ja että panostetaan yrityspalveluiden markkinointiin. Tässä tiedottamisen, verkkopalvelimien ja markkinointiviestinnän merkitys on keskeinen.

KTM julkaisee suomalaisten yritysten tarpeita palvelevia Venäjän markkinoiden tutkimuksia. Vuonna 2005 julkaistiin tutkimus Venäjän investoinneista ja investointiedellytyksistä sekä suomalaisille pk-yrityksille suunnattu Verkot Venäjän vesille -selvitys Venäjän kauppaa tukevista tietolähteistä. Vuonna 2006 ilmestyi tutkimus Venäjän asuntorakentamisen kehittämisen edellytyksistä. KTM:n rahoittamat tutkimukset ovat saatavilla ilmaiseksi sähköisessä muodossa ministeriön internet-palvelimelta.

Venäjäksi KTM on julkaissut esitteen Kestävä kehitys, jossa esitellään Suomen teknologista osaamista, innovaatioita, keskeisiä toimialoja ja suomalaisyrityksiä, jotka toimivat Venäjän markkinoilla.

KTM myös koordinoi keväällä 2002 avattua Yrityssuomi.fi sivustoa. Se on yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnattu verkkopalvelu yrityksen julkisista palveluista ja kertoo, millaista apua yritys tai yrittäjä voi saada yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Verkkopalvelu on suunnattu erityisesti pk-yrityksille.

InfoFin.ru- ja Yrityssuomi sivustojen tapaisten verkkopalvelimien etu on siinä, että ne tarjoavat yrityksille sähköisiä yhteen paikkaan koottuja tietoja, joita on helppo käyttää ja päivittää. Näin tiedot pysyvät ajan tasalla ja kattavina.

Lisäksi suomalaiset yritykset käyttävät monipuolisesti suomalaisia ja kansainvälisiä sanoma- ja aikakausilehtiä, uutisia ja erikoisalan julkaisuja. Tarjonta on monipuolista ja hyvällä kansainvälisellä tasolla.

Uutisointia ja tiedonvälitystä Venäjän markkinoiden kehityksestä ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista tulisi lisätä. Suomalais-venäläisellä kauppakamarilla on ollut merkittävä rooli tiedon välityksessä ja uuden tiedon tuottamisessa. Lisäksi sillä on neuvontaverkosto Venäjällä.

Mielestäni yritykset tarvitsevat ennen kaikkea konkreettista tietoa Venäjän markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista, yritysten Venäjä-toimiin vaikuttavista tekijöistä, kuten lainsäädännöstä, tullimenettelyistä ja liiketoimintaympäristöstä. Lisäksi yritykset tarvitsevat konkreettista ja täsmällistä tietoa Venäjän kauppaa tukevista yritys- ja kansainvälistymispalveluista.

Uskon, että InfoFin.ru - portaalin sivuilla suomalaiset yritykset haluaisivat markkinoida omia tuotteitaan ja palvelujaan sekä kertoa suomalaisesta osaamisesta ja teknologiasta.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot