Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Kemiateollisuus ry

Haastattelut »

Hannu Vornamo
toimitusjohtaja
Kemiateollisuus ry

Hannu VornamoSuomen ja Venäjän välinen kauppa kehittyy erittäin suotuisasti, jo vuosia kasvuprosentti on ollut kaksinumeroinen. Osittain tähän on päästy ruplan vuoden 1995 romahduksen jälkeisen alhaisen lähtötason ansioista, mutta nyt Venäjä on kauppavaihdolla mitattuna aivan kärkimaita Suomen kauppakumppaneiden joukossa. Suhteellinen osuus ei ole yhtä korkealla kuin oli Neuvostoliiton kaupassa Moskovan olympialaisten ympärillä, jolloin osuus viennistä oli noin 25 %, mutta nykyinen taso on monikertainen tuolloiseen verrattuna (katso oheinen taulukko).

Kemianteollisuudelle vienti on tärkeää, koska lähes kaikki alatoimialat ovat viennissä mukana. Tähän auttavat maantieteellinen läheisyys ja kaupan pitkä perinne sekä niistä syntyneet vakiintuneet liikesuhteet.

EU -jäsenyys on tukenut Suomen vientiä, koska sen ja Venäjän välillä on ollut Kumppanuus- ja yhteistyösopimus PCA, jolle suunnitellaan jatkoa nk. WTO+ -pohjaisella yhteistalousalueella/Common Economic Space. Tähän pääseminen edellyttää Venäjän liittymistä WTO -järjestön jäseneksi, mikä suotuisimmassa tapauksessa voi toteutua vielä vuonna 2007.

Etenkin kulutustavaraviennille uusi kauppajärjestely olisi hyödyllinen, koska siihen kuuluisi keskeisesti mm. testaukseen ja sertifiointiin liittyvä konvergenssi eli mm. kuluttajan suojaan liittyvien vaatimusten lähestyminen. Se antaisi kauppaan jatkuvuuden ja ennustettavuuden elementin, joka joskus tuntuu hiukan puuttuvan viranomaisten käytännöistä rajanylityksissä.

Uusi kauppajärjestely tukisi myös Venäjän vientiä EU:n alueelle, koska tavarakauppaa käytäisiin hyvin pitkälle tullittoman vapaakaupan oloissa.

Koskien tiedotusvälineitä, joita suomalaiset kemiateollisuuden yritykset käyttävät niin kaupan promootiota on tuskin koskaan liian paljon. Määrällisen tarkastelun lisäksi pitää kiinnittää huomiota siihen, että tiedottaminen saavuttaa oikean kohderyhmän kulloisessakin tapauksessa. Kaikkien osapuolten tulee ponnistella uusien potentiaalisten kaupan kohteiden identifioimiseksi. WTO -jäsenyys tuo tullessaan esimerkiksi julkisten hankintojen avautumista Venäjällä, mikä asettaa venäläisen osapuolen aivan uuden tiedotusasetelman eteen ja on taloudellisen potentiaalinsa vuoksi kovin kiinnostava myös suomalaisille yrityksille.

Tiedotuskeinot ovat mielestäni perinteisiä; ammattilehdissä ja eri alojen yhteisesiintymisissä näkyminen sekä oman alan kohdeyrityksiin ja jakelijoihin suuntautunut yksilöllinen promootio.
Uskomme, että uusiin ja tehokkaiksi koettuihin promootiomuotoihin on suurta potentiaalista kysyntää. Sen realisointi on haasteellinen tehtävä palvelun tarjoajalle.

Suomen kemianteollisuus on alansa eturivissä kaikissa suhteissa. Yksi tärkeimmistä asioista, jonka haluaisimme kertoa InfoFin.ru-portaalin sivuilla venäläisille kollegoille on, että me olemme erittäin aktiivisia ympäristökysymyksissä ja noudatamme tinkimättä alaan liittyvää lainsäädäntöä.

Kemianteollisuus ry on yhteistyökumppaneineen aktiivisesti pilotoimassa Responsible Care -ohjelmaa Venäjän kemianteollisuuden yrityksille. RC on laatu- ja ympäristöohjelmien ohella toimialan merkittävä positiivisen julkisuuskuvan elementti.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot