Kirjaudu

kirjautuminen

Salasana

Rekisteröidy

Lempinimi

kirjautuminen
voimassa oleva sähköpostiosoite

Salasana
vähintään 5 merkkiä

Vahvista salasana

numerot kuva


muuta numerot
rus
HAKU
Реклама от Google
artikkeli
Graafinen teollisuus ry

Haastattelut »

Pertti Lindroos
toimitusjohtaja
Suomen Graafinen teollisuus ry

Pertti LindroosPainotuotteiden tuotanto on suurelta osin paikallista toimintaa. Esimerkiksi sanomalehdet tai paikalliset mainokset yms. tuotetaan lähellä kulutusta kustannus- tai aikataulusyistä. Suomalaiset painot ovat pitkään vieneet osan tuotannostaan Venäjän kasvaville markkinoille, ja Venäjän kaupan merkitys on osalle suomalaisista yrityksistä ollut hyvinkin suuri. Venäjän markkinat kasvavat koko ajan, ja kauppaa on edelleen mahdollisuus lisätä. Etäisyys Suomesta suurille markkina-alueille, kuten esimerkiksi Pietariin on lyhyt.

Molemminpuolinen tiedottaminen on kaupan mahdollisuuksien lisäämisen kannalta tärkeää. Meillä on mm. liiton www-sivuilla (www.graafinenteollisuus.fi) englanninkielinen osio. Sieltä voi etsiä jäsenyrityksiemme palveluita erilaisin kriteerein. Sen sijaan suomalaisten painojen aktiivisuus Venäjän suuntaan on tietojeni mukaan muutaman vientitoimintaa harjoittavan yrityksen varassa. Osittain tämä johtuu siitä, että suuri osa graafisen alan yrityksistä on niin pieniä, ettei niillä ole resursseja aktiiviseen vientitoimintaan.

Valtaosa kontakteista on syntynyt myyjien, edustajien tai agenttien henkilökohtaisista käynneistä Venäjällä tai suoraan venäläisten asiakkaiden taholta. Julkisia tiedotusvälineitä, mukaan lukien internet-portaalit, ovat suomalaiset graafisen alan yritykset käyttäneet melko vähän. Tämä kertoo varmasti siitä, että tiedotusvälineet eivät ole tavoittaneet kohderyhmää riittävän hyvin tuottaakseen kontakteja kustannustehokkaasti.

Tiedottamisen tulisi olla kustannuksiltaan edullista, ja sen tulisi saavuttaa sellaisia kohderyhmiä, joista voi tulevaisuudessa odottaa saavansa asiakkaita. Useimmiten tämä onnistuu parhaiten käyttämällä rajatulle joukolle tapahtuvaa tiedottamista, mutta joskus pitää etsiä myös laajaa kontaktipintaa.

Suomalaiset painoalan yritykset tarjoavat laajan kirjon erilaisia palveluita. Mielestäni InfoFin.ru-portaalin sivuilla ne voisivat kertoa, että suomalaiset ovat luotettavia kauppakumppaneita, ja tekevät korkealaatuista työtä kilpailukykyisin hinnoin. Suomalaiset ovat kielitaitoisia, hyvin tavoitettavissa ja sopivasti lähellä, myöskään kuljetusetäisyydet eivät muodostu kohtuuttomiksi ajallisesti tai kustannuksiltaan.

2.00

Kommentit:

Ei kommentteja

Projektista Luettelo yrityksistä Tavarat ja palvelut Haastattelut Yhteystiedot